Skrócenie czasu pracy gwoździem do trumny małych firm

Skrócenie czasu pracy gwoździem do trumny małych firm

Do biur księgowych wpływa coraz więcej zapytań związanych z projektem ustawy wprowadzającej 35-godzinny tydzień pracy. Przedsiębiorcy – zwłaszcza ci mniejsi – są pełni obaw. Grupa posłów Lewicy złożyła w Sejmie projekt ustawy, według której średni czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Jak tłumaczą, dzięki […]

Czytaj dalej
Podzielony VAT – czy rząd zmieni przepisy?

Podzielony VAT – czy rząd zmieni przepisy?

Przedsiębiorca, który zalega ze spłatą podatku VAT, nie może przesłać urzędowi skarbowemu pieniędzy z konta służącego do płatności VAT – z propozycją zmiany tych przepisów wyszła posłanka Hanna Gill-Piątek. Posłanka złożyła do ministra finansów interpelację, w której opisuje źle działający mechanizm pobierania środków zablokowanych przez urząd skarbowy. Przedsiębiorcy, któremu urząd „wszedł na konto”, bank pobrał […]

Czytaj dalej
Urzędy skarbowe bez punktów kasowych

Urzędy skarbowe bez punktów kasowych

Od 1 stycznia 2022 r. w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego zostaną zlikwidowane punkty kasowe – informuje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Zmiany są związane z wygaśnięciem umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. Jak informują urzędnicy, wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można dokonać bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego, albo w formie […]

Czytaj dalej