Usługi standardowe

Pakiety oparte są o liczbę przedłożonych w danym miesiącu faktur / dokumentów księgowych (niewielką liczbę mogą stanowić księgowe dokumenty wewnętrzne; jako oddzielny dokument księgowy rozumiany jest też wyciąg bankowy w przypadku spółek z o.o.). Możliwe jest dzięki nim zastosowanie zasady „mniej przedłożonych faktur – niższa stawka na fakturze wystawionej przez nas” w okresie, w którym podmiot Klienta jest mniej aktywny.

Odrębnie jednak – jak również w ramach przewidzianej pakietem płatności za dany miesiąc – zobowiązujemy się do dokonywania standardowych działań; zależnie od formy działalności i profilu Klienta są nimi m.in.: prowadzenie KPiR / zestawień Ryczałtu ewidencjonowanego / Karty podatkowej lub pełnej księgowości, rejestracja do podatku VAT i wpis na Białą listę (jeśli dotyczy), składanie plików JPK do urzędu skarbowego, składanie deklaracji do ZUS (właściciel firmy; pracownicy są rozliczani w oparciu o pakiety kadrowe i kadrowo-płacowe), sporządzanie zeznań rocznych w PIT, sporządzanie i składanie CIT-8 (spółki), terminowe informowanie Klienta o rozliczeniu w dot. firmy podatkach oraz oskładkowaniu ZUS wskazanym kanałem komunikacji, zgłaszanie stosownych zmian (np. zmiany rachunku bankowego czy adresu prowadzenia działalności) do urzędu skarbowego, udział w postępowaniu sprawdzającym z ramienia urzędu skarbowego czy składanie sprawozdań do GUS.