Usługi niestandardowe

Trzos pozostawia Klientowi możliwość skorzystania z usług niestandardowych – najczęściej przewija się wśród nich np. potrzeba przedłożenia śródrocznych zestawień i zewnętrznych formularzy takim insytucjom, jak bank, leasingodawca czy podmiot rozstrzygający przetarg lub kwestię przyznania dofinansowania. Zdarza się jednak, że Klient zgłasza nam potrzebę stworzenia skrojonego na miarę potrzeb sprawozdania wewnętrznego, umowy lub uzyskania tłumaczenia – przysięgłego lub nie – wskazanego przez siebie dokumentu. W takich przypadkach również przychodzimy z pomocą.
W dodatku – na życzenie – z chęcią kontaktujemy Klientów z usługodawcami w obrębie takich domen, jak doradztwo prawne, podatkowe, tworzenie witryn internetowych, content marketingu, identyfikacji wizualnej, kateringu dla pracowników i kontrahentów.