Kadry i płace

Przedsiębiorcy będący pracodawcami rozliczani są w oparciu o stawki przypisane usłudze dla pojedynczego pracownika, zróżnicowane względem tego, czy mamy do czynienia z usługą płacową (np. umowa-zlecenie) czy kadrowo-płacową (umowa o pracę). Wraz z zakończeniem roku, na rzecz pracodawcy wystawiane i składane są zeznania PIT-11, na stopie bieżącej zaś – deklaracje ZUS.