Fakturowanie

Biuro rachunkowe Trzos oferuje Klientom możliwość skorzystania z platformy Fakturownia, dzięki której możliwe jest wystawianie faktur sprzedażowych oraz zamieszczanie przez Klienta w obrębie swojego profilu dokumentów zakupowych czy wyciągów bankowych. Sprawny obieg dokumentacji pomiędzy Klientem a biurem przyczynia się do terminowego i bezproblemowego dokonania rozliczenia.