Nieodpłatna asysta w założeniu działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego

 

Przyszłym przedsiębiorcom oferujemy pomoc w dopełnieniu formalności w zarejestrowaniu działalności gospodarczej oraz spółki prawa handlowego (np. spółki z o.o.) w siedzibie naszego biura. Dzięki zaawansowanej cyfryzacji, większość działań można w ich toku przeprowadzić online, sprawnie uzyskując nie tylko wpis do odpowiedniego rejestru (włączając CRBR), ale i NIP czy REGON. W przypadku, gdy nowo powstały podmiot zostanie naszym Klientem, działania te świadczone są nieodpłatnie.

W razie, gdy stawiający spółkę prawa handlowego zdecydują się na dokonanie tegoż kroku w kancelarii notarialnej bądź z udziałem prawnika, z chęcią pomożemy im w skontaktowaniu się z odpowiednimi usługodawcami.

Wspieramy również działania polegające na zmianie struktury właścicielskiej już istniejących firm oraz wyprowadzaniu ich ksiąg rachunkowych – usługi te są wyceniane indywidualnie i w oparciu o rozmowę z właścicielem oraz stosowną dokumentację.